Vzdělávání a Vstup na Trh Práce

Podpora osvěty, vzdělávání a úspěšného vstupu na trh práce znevýhodněným uchazečům je pilotním programem nadačního fondu. Kvalitní vzdělání je jedním ze základních předpokladů pro konkurenceschopnost, profesní připravenost a úspěšný vstup na trh práce. Cílem nadačního fondu je aktivní prosazování rovných příležitostí ve společnosti a zajišťování přístupu ke vzdělání dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením, nebo ze sociálně znevýhodněných prostředí.

Nadační fond podporuje následující potřeby: