Sociální Pomoc

V rámci programu se nadační fond zasazuje o podporu fyzických osob v tíživých životních situacích, jakožto i neziskovým organizacím, zabývajících se pomocí dětem bez domova, sociálně znevýhodněným rodinám a seniorům.

Nadační fond podporuje následující potřeby: