Pro žadatele

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků:

Nadační příspěvky mohou být poskytovány fyzickým i právnickým osobám, je-li jejich poskytnutí v souladu s posláním nadačního fondu. Žádosti jsou přijímány v průběhu kalendářního roku. 

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě podané písemné žádosti, která musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. Formulář
  2. Žádost a zdůvodnění
  3. Požadovanou výši nadačního příspěvku
  4. Souhlas se spravováním osobních údajů
  5. Souhlas s kontrolou vynaložených prostředků ze strany poskytovatele

Pro žádost o příspěvek, vyplňte následující formulář:

Po vyplnění on-line formuláře, zašlete vyplněné dokumenty na zadosti@fondjt.cz, nebo poštou na adresu Antala Staška 2027/79, Praha-4, PSČ 140 00.