Poslání

Nadační Fond Jana Tlačbaby byl založen v červnu 2015 za účelem podpory neziskové veřejně prospěšné činnosti. Posláním nadačního fondu je podpora projektů zaměřených na vzdělávání, zdraví, ulehčování vstupu na trh práce znevýhodněným uchazečům a pomoc sociálně slabším.

Nadační fond poskytuje granty fyzickým a právnickým subjektům v souladu s účelem a posláním fondu.

Nadační fond vyvíjí svoji činnost ve většině případů na území České republiky. Pokud je to třeba k plnění jeho úkolů, může nadační fond realizovat své záměry i v zahraničí.

Aktuálně se nadační fond věnuje distribuci grantů v rámci následujících pilotních projektů: