Podpořte nás

Tento Fond je malým rodinným fondem s přísně adresnou pomocí, která je detailně prověřována a posuzována správní radou. Vaše prostředky budou použity bez jakýchkoliv administrativních nákladů přímo, adresně, v souladu s posláním fondu. O použití prostředku, v rámci jednotlivých programu můžete spolurozhodovat. Samozřejmá je kontrola, ze strany poskytovatelů fondu použití prostředků. Na vaše vyžádaní Vám zašleme detailní popis projektu, do kterého byly vaše prostředky investovány.

Administrativní náklady jsou plně hrazeny z nákladů zakladatele a členů správní rady. Pro fond pracují všichni bez nároku na odměnu.

Pro příspěvky uvádíme číslo účtu: 4016089319/0800.